ภาษาไทย
มัธยมปลาย

วิชาภาษาไทยช่วยหน่อยค่ะ

Hอบทักษ 1 สร้างประสบการณ์ทางภาษา ฝึกที่ ๒ เล่นเกมบิงโกโดยการเลือกคำศัพท์มาเติมลงในตารางตามประเภทของคำ จากนั้นครูอ่าน คำศัพท์ทีละคำจนกว่าจะมีผู้บิงโก คาประสม หลัง มหาราช การบ้าน แผ่น อ่อนข้อ ยุทธวิธี เข็มกลัด สันติภาพ ของชำร่วย ข้อ สุขภาพ กินใจ ชลบุรี แท่ง จุลสาร อุปโภค ลูกแก้ว ลูก เข้าใจ เถา คำลักษณนาม น้ำแข็ง เข็มทิศ วรรณคดี องค์ หัวหอม อุบัติเหต พัดลม อ่อนหวาน ดอก กิจกรรม หมอความ คาสมาส ใบ สุภาพบุา สุพรรณบุรี วง เครื่องบิน อิทธิพล อัน เล่ม อรรถรส ตัว เม็ด ธุรกิจ นักเขียน เล่นตัว เส้น ประวัติศาสตร์ พะเยา บ้านเรือน พิลึก การบิงโก
ภาษาไทย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉