ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ ๑. การท่องจำคำนมัสการคุณานุคุณ ให้ประโยชน์อย่างไร อธิบายพร้อมแสดงเหตุผล ๒. จากคำประพันธ์ที่ว่า ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ ชี้แจงและแบ่งปัน ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ เอียงเอน ให้ฉลาดและแหลมคม เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ กล่าวถึงความสำคัญของครูอย่างไร และนักเรียนควรปฏิบัติตนต่อครูอย่างไร ๓. "คำนมัสการคุณานุคุณมีความดีเด่นในด้านการเปรียบเทียบ" นักเรียนเห็นด้วยกับ คำกล่าวข้างต้นหรือไม่ และความเปรียบบทใดที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด อธิบาย ตามความเห็นของนักเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ฝึกสวดทำนองสรภัญญะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เขียนเรียงความหรือตา ป็นโอการ
ช่วยหน่อยครับ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉