ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่า😭

3.ฟาร์มแห่งหนึ่ง ทำการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกระต่าย ซึ่งลักษณะสีตาและสีขนควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม โดยจากการ ทดลองที่1 ศึกษาสีตา เมื่อนำกระต่ายตาสีฟ้าผสมกับกระต่ายตาสีน้ำตาล พบว่าได้ลูกรุ่น F1 เป็นตาสีฟ้าทั้งหมด และการทดลองที่ 2 ศึกษาสีขน พบว่า alleles ที่ควบคุมสีขนมีการแสดงออกของแต่ละแอลลีลไม่เท่ากัน หากเจ้าของฟาร์มต้องการผสมกระต่ายพ่อพันธุ์ที่มี ลักษณะตาสีฟ้าที่มีขนสีเทาเงิน(chinchilla ) (ซึ่งพ่อมีลักษณะตาสีน้ำตาลและขนสีลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำพันธุ์แท้ ) กับ กระต่ายแม่พันธุ์ตาสีน้ำตาลที่มีขนสีขาวทั้งตัว 3.1 เมื่อทำการผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามที่เจ้าของฟาร์มต้องการแล้ว ลูกรุ่น F1 จะมี genotype และ phenotype เป็นอย่างไร 3.2 หากนำกระต่ายพ่อพันธุ์ไปผสมกับกระต่ายตาสีฟ้าที่เป็น heterozygous และสีขนเป็น chinchilla พันธุ์แท้ จงหาโอกาสที่ลูก กระเป็นกระต่ายพันธุ์แท้ตาสีฟ้าและขนแบบ chinchilla 3.3 ถ้าเรานำการผสมพันธุ์กระต่ายรุ่น F1 ที่เป็น Heterozygous มาผสมกันเองอยากทราบว่าโอกาสที่จะได้ลูกรุ่น F2 ที่เป็น สฯ. กระต่ายตาสีน้ำตาลขนแบบ chinchilla เป็นเท่าใด
พันธุศาสตร์ พันธุกรรม เมนเดล ชีวะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉