เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยทีค่ะ

1. จงบอกปริมาณในหน่วย mol จากความเข้มข้นของ Na,0 3 mo/L ปริมาตร 50 cm 2. สารละลายที่ได้จากการละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 20 กรัม ในน้ำจนสารละลายมีปริมาตร 300 มิลลิลิตร มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตร สารละลายกรดไนทริก (HNO.) เข้มข้นร้อยละ 15.0 โดยมวล มีความหนาแน่น 2.4 กรัมต่อมิลลิลิตร สารละลายนี้มีความเข้มข้นกีโมลต่อลิตร บ น 3. เมื่อละลายน้ำตาลทราย (C,H,0,) 40.5 กรัม ในน้ำ 600 กรัม จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นกี่โมลต่อกิโลกรัม 4. 12 22 5. สารละลาย A เข้มข้น 4.5 โมแลล ถ้าในสารละลายนี้มี A 15 กรัม จงคำนวณมวลของน้ำในสารละลาย กำหนดให้ A มีมวลต่อโมลเท่ากับ 250 กรัมต่อโมล

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉