ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอยหน่อยงับ🥺🥺 #วิทยาศาสตร์นะ

ใบงานที่ 7.1 เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การจำแนกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ำงขี้แจง : จงระบุอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตจากภาพที่กำหนดให้ พร้อมอธิบายลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต ในอาณาจักรนั้น ๆ 1. อาณาจักร ลักษณะที่สำคัญ 2. อาณาจักร ลักษณะที่สำคัญ 3. อาณาจักร ลักษณะที่สำคัญ. สุจินต์
ใบงานที่ 7.2 เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การจำแนกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต คำชี้แจง : จงอธิบายการคัดเลือกโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในภาพต่อไปนี้ เพราะเหตุใด หนูกวางที่พบในพื้นที่เขตทะเลทรายจึงมี สีอ่อนกว่าที่พบในพื้นที่ป่า - หนูกวาง (Utah Mammals) หนูกวางที่พบบริเวณป่าทั่วไปจะมีสีเข้ม แต่หนูกวางที่พบ ใบพื้นที่ทะเลทรายจะมีสีอ่ออนกว่า เพราะเหตุใด เชื้อพลาสโมเดียมบางสายพันธุ์จึงสามารถ ต้านยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคมาลาเลียได้ พลาสโมเดียม (Plasmodium spp.) เชื้อพลาสโมเดียมเป็นเชื้อก่อโรคมาลาเลีย พบว่า มีบาง สายพันธุ์ที่สามารถต้านยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาโรคมาลาเลีย สุจินต์ ศุภาพ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉