สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ประวัติศาสตร์ ช่วยหน่อยค่ะ🙏🥺🥺

4LINE 12:40 ศ. 18 ก.พ. จอ oi 85% docs.google.com e จงตอบคำถามต่อไปนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 10 คะแนน ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง การสำรวจเส้นทางทะเลในระยะ แรกมีเพียงโปรตุเกสและสเปนที่ ออกสำรวจเส้นทางทะเลเป็นประ เทศแรกๆ เจ้าชายเฮนรี่ นาวิกราช เป็นผู้ส่ง เสริมความเจริญก้าวหน้าในการ เดินเรือทางทะเลของโปรตุเกส วัสโก ดา กามา เป็นผู้ที่เดินทาง ไปพบแหลมกู๊ดโฮปชายฝั่งทวีป แอฟริกา นิกายแองกลิคัน เกิดขึ้นที่ประเทศ เยอรมัน โดยเจ้าชายเฮนรี่ ผู้ที่สามารถค้นพบการเคลื่อนที่ ของดวงอาทิตย์เป็นวงรี คือ โจ ฮัน เคปเลอร์ ทฤษฎีของโคเปอร์ นิคัส ได้แก่ ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของ จักรวาล การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะ แรก คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ไฟฟ้า ลัทธิจักรวรรดินิยม คือ ความคิด ของชาติมหาอำนาจในยุโรป ต้องการขยายอำนาจเข้าครอบ ครองดินแดนที่ล้าหลัง บทบาทของสหรัฐอเมริกา ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 1 คือ การผลิต อาวุธขายให้กับชาติในยุโรปเพื่อ ทำสงคราม องค์กรที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 คือ องค์การ สหประชาชาติ คำถามนี้ต้องมีอย่างน้อย 1 คำตอบในแต่ละแถว ปี 0 0 0 ปี ปี 0 ปี 0 0 0 ปี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉