ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

📍ช่วยบอกเส้นทางการไปในแต่ละสถานที่หน่อยนะคะ
- Bill's café
- Tony's café
👇
โดยเอาคำศัพท์ที่อยู่ในโจทย์ ข้างบนหรืออื่นๆ
เริ่มจากตรงที่วงกลมให้เลยค่ะ (บ้านเจน)
ขอบคุณมากนะคะ🙏🏻🙏🏻

Nelghhourhoods (x) 4. Find Jane's กouse on the map. Give directions from her house to: the supermarket, Marco's restaurant, Bill's cafe, Tony's cafe. Use: go up/down, turn right/left, it's on your right/left, take the first/second road/turn, on your left/ right, it's opposite/ next to, etc. เริ่มจากบ้าน ตรงนี้ าน 7 Bill's cafe Baker's เChemistsะ Bank Apple Street (Post office Marco's (restaurant Ann's restaurant 00 R 00 Tony's cafe Supermarket Bil's cafe * Tony's cafe Oak Street Sun Street - Marton Street*

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

From Jane’s house to the Bill’s cafe you need to take the apple street and turn right when you see the post office the Bill’s cafe is opposite to the Baker’s

From Jane’s house to Tony’s cafe you need go across from the apple street to Marton street it’s opposite to Ann’s restaurant.

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉