เคมี
มหาวิทยาลัย

Hardness น้ำตัวอย่าง
1. เตรียมน้ำตัวอย่างมาใส่ขวดรูปกรวย
2. ใส่ Buffer pH10
3. ใส่ Eriochrome Black-T 5-6หยด
4. ไทเทรตกับ Ethylenediaminetetraacetic acid : EDTA
5. น้ำตัวอย่างสีWine Red -> สีน้ำเงิน
*** อยากทราบว่าน้ำตัวอย่างมีสภาพความเป็นกรดไหม?

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉