ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย

ช่วยหาคำตอบตอบให้หน่อยค่ะ

iter: / will take you he waiter and the couple and answer the questions - food. Listen to another conversation between - came into the restaurant, They are about to order ) 81 Following the conversation In Activlty 6.17, ปnit 6 Aet6.18 (he couple, Vidgo 2ส table for 2 people. Bradi No, thank6, Ca) We order food to g0, please? Fese follow me, Waiter: You want to have your food to go? Not for here? Natale: Yes, We do, Water: OK. I will get you a meทน. Please Walter: What wouldyou |ike for tonight, slr? have a Seat. Natalle: May I get Cashew Nut Chicken? Brad: Can have beef Panang, please? 10) Brad: Yes, please make เt for 2 Waiter: Would you ltke steamed rice als0? People. 12 Waiter: Alright, the food will be rght | with you in a few minutes. Natalie: Thank5 a lot. Well walt here. 5 Does the couple want to have dinner at the restaurant? 2 Did Natalie order the food first? 3. Did Brad order pork Panang? คำว่า To go หรือ Tokeaway 4 Is Natalie's order Cashew Nut Chicken? Did the waiter tell the couple that the food will take long? หรือ Takeout มีความหมายเหมือน กันคือ "การซื้ออาหารแล้วนากลับไป รับประทานที่บ้านหรือรับประทาน จ้างนอกร้าน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉