มหาวิทยาลัย
เพราะเมนพี่มีทั่วโลก

เพราะเมนพี่มีทั่วโลก

ᴘᴀʟᴏ
sɪɴᴄᴇ 1999
ɴᴇxᴛ sᴛᴀᴛɪᴏɴ : ғᴀᴄᴜʟᴛʏ ᴏғ ᴀʀᴛ Ϟ
ɪɢ sᴛᴜᴅʏɢʀᴀᴍ : 61ᴡɪᴛʜᴍᴇ
﹡ของแท้ต้องปกเป็นรูปปู้ชาย ﹡

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
885

Q&A

จำนวนคำตอบ
6
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0