มหาวิทยาลัย
MD.

MD.

Electrical Engineering, KMUTT

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
1092

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0