เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ ต้องส่งวันนี้🙏🙏

M @ A Vo) (เ จิย ll LTE2 4 Vo) 4G 11:32 65% แบบฝึกหัดเรื่อง ร้อยละโดยมวล กับ m. @ 10 %d C = M แบบฝึกหัดเรื่อง ร้อยละโดยมวล กับ moVL 1. สารละลายกรดซัลฟิวริก (H,SO,) เข้มข้นร้อยละ 35 โดยมวล มีความหนาแน่น1.26 g/ml ที่ 20 องศาเซลเซียส สารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใด ในหน่วย moVL 2. สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (MeSO,) เข้มข้น 2 moV/L มีความหนาแน่น 1.8 g/ml ที่ 20 องศาเซลเซียส จงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวล 3. (ENT), ผ่านก๊าซ A ลงในน้ำจำนวนหนึ่ง ได้สารละลายกรด B ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวล และ มีความหนาแน่น1.1g/cm ถ้ามวลโมเลกุลของ B = 66 สารละลายกรด B มีความเข้มข้นกี่ mo/L < 0
เคมี
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉