เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่ะ

3G 4G lบ 10:09 น. ... 88 - แบบทดสอบเก็... แบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่องความเข้มข้นของสาร 10 คะแนน 1. เมื่อละลายกลูโคส 30 กรัมในน้ำกลั่น 120 กรัมจงหาว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นรู้เป็นร้อยละโดยมวล 2. สารละลายประกอบด้วยกลูโคส (C,H1204) จำนวน 100 กรัม ในน้ำ 200 กรัม มีความเข้มข้น ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเป็นเท่าไร (ความหนาแน่นของกลูโคสเท่ากับ 1.54 g/cm) 3. สารละลาย HCL เข้มข้น 59% โดยปริมาตร/ปริมาตรจำนวน 100 cm"จะมี HCI ปริมาตรกี่ cm 4. น้ำเสียจากโรงงานมีปริมาณแคดเมียม (Cd) ละลายอยู่ 4 x 10 กรัมในน้ำ 105 กรัม จงหาความเข้มข้นของแคดเมียมในหน่วย ppb 5. มีแก๊ส SO,ความเข้มข้นเท่ากับ 2 ppm ในอากาศปริมาตร 1000 cm* จงหาปริมาตร ของแก๊ส SO, ในอากาศว่ามีปริมาตรเท่าใด 6. นำกลูโคส (CH;2O.) 90 กรัม มาละลายน้ำจนได้สารละลายที่มีปริมาตร 500 cm จงหาว่าสารละลายนี้มี ความเข้มข้นกี่โมล/ลิตร 7. สารละลายกรดไนตริก(HNO3) ประกอบด้วย HNO3 6.30 กรัม ในน้ำ 500 กรัม จงหาความเข้มข้นใน หน่วยโมล/กิโลกรัม 8. จงหาเศษส่วนโมลของทุกองค์ประกอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCI) เข้มข้นร้อยละ20.00 โดยมวล 9. สารละลายแคลเซียมคลอไรด์(CaCl,) ประกอบด้วย CaCly 22.2 กรัม ในน้ำ 500 กรัม จงหาความเข้มข้น ในหน่วยโมล/กิโลกรัม 10. สารละลายน้ำตาลทราย (CyaHz,O,1) 114 กรัม ละลายในน้ำ 500 cm จงหาว่าสารละลายนี้มีความ เข้มข้นกี่โมล/ลิตร =

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉