ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏼

1.2 เมื่อตัดสาย DNA ด้วยเอนไซม์ตัด จำเพาะชนิดหนึ่งได้ปลายทู่ และตัดพลา สมิดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะอีกชนิดหนึ่งได้ ปลายทู่ จะสามารถต่อชิ้น DNA กับพลา สมิดได้ถึงแม้ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ 1 คะแนน ต่างชนิดกัน * ถูก ผิด 1.3 ถ้าใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะ Xmal ตัดสาย 1 คะแนน DNA และใช้ Xcyl ตัดพลาสมิด จะ สามารถต่อชิ้น DNA กับพลาสมิดได้ * ถูก ผิด 1.6 อะกาโรสเจลที่มีความเข้มข้นสูงกว่าจะ 1 คะแนน ทำให้ขนาดช่องว่างภายในอะกาโรสเจล เล็กลง จึงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของชิ้น DNA * ถูก ผิด 1.7 ชิ้น DNA ขนาดเท่ากันจะเคลื่อนที่ในอะ 1 คะแนน กาโรสเจลที่มีความเข้มข้นสูงได้เร็วกว่าใน อะกาโรสเจลที่มีความเข้มข้นต่ำ * ถูก ผิด
ทฤษฎี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉