สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

หาช่วยหน่อยครับ

ตรงเวลา ถูกต้อง ชื่อ ชั้นม. เลขที่ ครบทุกข้อ สะอาดเรียบร้อย ตั้งใจทำงาน ใบงาน เรื่อง อารยธรรมโรมัน กิจกรรม จงเติมคำในช่องว่าง ๑. ตำนานการสร้างกรุงโรมกล่าวว่า. ๒. ฟอรัม (Forum) คือ, ๓. พวกอีทรัสกัน (Etruscan) ตั้งอาณาจักรบริเวณ, ๔. ความเจริญที่ชาวโรมันรับมาจากพวกอีทรัสกัน คือ ๕. ระยะแรกโรมันปกครองแบบกษัตริย์เรียกว่า.. โดยใช้สัญลักษณ์. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ถูกพวก.. นำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของ 5. สาธารณรัฐโรมัน ประกอบด้วยสถาบันการปกครองที่สำคัญดังนี้ ๖.๑ กงสุล คือ - อำนาจหน้าที่ - อยู่ในวาระ ๖.๒ สภาซีเนต คือ. - บทบาทหน้าที่ ๖.๓ สภาราษฎร บทบาทหน้าที่

คำตอบ

You got the Google

;-;

หาเเล้วไม่เจอครับเลยมาพึ่งเเอพนี้ครับ

𝗜 𝗔𝗺 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘆

https://www.trueplookpanya.com/blogdiary/26568

𝗜 𝗔𝗺 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘆

ในนี้มีคำตอบนะน้องลองหาดูอีกที

;-;

ขอบคุณครับพี่

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉