เคมี
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยค่ะ อยากได้แนวคิดทุกข้อพร้อมคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🏻😺

ตอนที่ 1 ข้อใดกล่าวถูกต้องให้นักเรียนตอบ ก ถ้าข้อใดกล่าวผิดให้ตอบข และแก้ให้ถูกหลังคำตอบด้วย 1. น้ำเชื่อมเข้มข้น 5 % โดยมวล หมายถึง มีน้ำตาลอยู่ 5 กรัม ในน้ำ 100 กรัม 2. น้ำเชื่อมเข้มข้น 15 % โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัมมีน้ำตาลอยู่ 15 กรัม 3. สารละลายกรดอะซิติก เข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวล หมายถึง ในน้ำ 100 กรัม มีกรดอะซีติกอยู่ 12 กรัม 4. น้ำส้มสายชูเข้มข้นร้อยละ8 โดยปริมาตร หมายถึง มีกรดอะซิติกอยู่ 8 กรัมในสารละลาย 100 cm 5. ทิงเจอร์ไอโอดีนเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรหมายถึง มีไอโอคีนอยู่ 10 กรัมในเอทานอล 100 กร 6. สารละลาย NaOH 5 % โดยมวล หมายถึง มี NaOH อยู่ 5 กรัมในสารละลาย 100 cm ตอนที่ 2 ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ( ( 1ม 1 = 1, 0ี : 16, Fha = 83 C0 65.5 7. สาร ละลายน้ำตาลซูโครส C, H, O, เข้มข้นร้อยละ 16 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 600 crm จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่กรัม ก, 16 ข. 96 ค, 342 ง. 600 8. จากโจทย์ข้อ 7 จะมีน้ำตาลซูโครสละลายอยู่ที่โมล ก. 1 "ข. 0.96 ค. (0.42 ง, 0.28 9. จะต้องใช้ NaCl อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 8.5 ข. 19.2 ค. 4,2 ง. 240 10. จากข้อ 9 จะต้องใช้ น้ำ อย่างละกีกรัมในการเตรียมสารละลาย NaCI เข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จำนวน 240 กรัม ก. 240.1 ข. 220.8 ต. 19.2 ง, 8 11. สารละลาย H,SO, 96 % โดยมวล มีความหนาแน่น 1.84 cท จงหามวลของกรด 1,SO, ในสารละลาย 1 dm ( 1,000 cm ) ให้หามวลของ H,S0, ในสารละลาย 1 dm ก่อน โดยเอา 1.84 x1,000 จากนั้นจึงนำไปแทนต่าสูตรได้ ก. 1,84) ข. 184 ค. 1,766.4 ง. 176,64

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

แนวคิดหลักๆคือต้องตีโจทย์ให้ออกว่าความเข้มข้น… หมายถึงอะไร ถ้าร้อยละเข้มข้นโดยมวลหมายถึงมีสาร…กรัมในสารละลาย100กรัม
ที่เหลือลองใช้บัญญัติไตรยางค์คิดง่ายๆ แล้วก็ถ้ามีโมลหรือความหนาแน่นมาเกี่ยวข้องค่อยแทนสูตรดูน้า

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?