ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

will not be กับ are not ไม่มีอะไรต่อไปอีก
สองคำนี้ใช้จบประโยคได้ไหมคะ

PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉