ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

มีใครรู้ความแตกต่างมั้ยคะ🙇🏻‍♀️

2. Are there any differences between bad girls and bad guys? If so, explain some.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉