ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ขอแบบละเอียด

10 บทที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชีววิทยา เล่ม 2 8. ในครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลียมีลูกสาวและลูกชายซึ่งทั้งคู่ไม่เป็น โรคฮีโมฟิเลียเช่นกัน ต่อมาลูกสาวแต่งงานกับชายซึ่งไม่เป็นโรคฮีโมฟิเลีย แต่ให้กำเนิด ลูกที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคอย่างละหนึ่งคน ถ้าหากแอลลีลที่ควบคุมการเป็นโรคฮีโมฟิเลีย คือ แอลลีลด้อยซึ่งอยู่บนโครโมโซม X (x) และแอลลีลที่ควบคุมลักษณะไม่เป็นโรคคือ แอลลีลเด่น (X") จงหาว่า 10 8.1 สามีภรรยาคู่แรกมีจีโนไทป์เป็นอย่างไร 8.2 ลูกของลูกสาวที่แสดงอาการเกิดโรคฮีโมฟิเลียคือลูกชายหรือลูกสาว และจีโนไทป์ของ ลูกคนดังกล่าวเป็นอย่างไร 8.3 ถ้าลูกชายของสามีภรรยาคู่แรกแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นโรคฮีโมฟิเลียในบรรดาลูกชาย ที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ร้อยละเท่าใด 9. ตาบอดสีควบคุมด้วยแอลลีลด้อยบนโครโมโซมเพศ (X) ครอบครัวที่ 1 มีลูกสาวสองคนและ ลูกชายหนึ่งคนตามลำดับ และครอบครัวที่ 2 มีลูกสาวปกติ ลูกชายตาปกติและลูกชายเป็น ตาบอดสีตามลำดับ ถ้าลูกชายจากครอบครัวที่ 1 แต่งงานกับลูกสาวจากครอบครัวที่ 2 มี ลูกสาวปกติและลูกชายเป็นตาบอดสีตามลำดับ 9.1 จงเติมสัญลักษณ์ในพันธุประวัติของ 2 ครอบครัวนี้ให้สมบูรณ์ กำหนดให้ 0 แทนผู้หญิงปกติ แทนผู้หญิงเป็นตาบอดสี บแทนผู้ชายปกติ "แทนผู้ชายเป็นตาบอดสี ครอบครัวที่ 1 ครอบครัวที่ 2 I 2 3 4 II 1 2 3 4 5 6 1 2 =

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉