เคมี
มัธยมปลาย

สอบถามวิชา เคมี เรื่อง พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์
ช่วยหน่อยนะคะ

อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (A(OH),) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO.) ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์ (ClO,) โพแทสเซียมไซยาในด์ (KCN) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF,) โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) เอทานอล (CH,OH) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H,O,), . 2. จากสูตรของสารประกอบในข้อ 1. สูตรแต่ละประเภทประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง และมีอัตราส่วนจำนวนอะตอมเป็นอย่างไรบ้าง สูตรของสารประกอบ ธาตุองค์ประกอบ อัตราส่วนจำนวนอะตอม แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaFa) { : 0. เอทิลีน (CoHa) 2. % แอมโมเนียมซัลเฟต (NHa),SO) อาตุในโทรงนพละอาๆุกำมะกันน ไดไนโตรเจนออกไซด์ (N,Oa) คอปเปอร์ (I) ออกไซด์ (CuO) อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Al(OH),) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO,) 1: 2 ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์ (Cl,O,) โพแทสเซียมไซยาไนด์ (KCN) กก5-609-9841

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?