สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคับ

บของผู้ปริโภค 9. ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีใดบ้าง ก. ผู้รับเหมาไม่สร้างบ้านให้ผู้ว่าจ้าง เพราะไม่จ่ายเงินตามที่ตก โภคไม่ให้ถูกละเมิดและถูกเอาเปรียบ เร จะยาวเท่ากัน) บบ ลงกันไว้ ภอบการในการขายสินค้าให้แก่ ดุสิตาได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นของนางอุษาซึ่งเป็นผู้ซื้อ ข. แล้ว ในการผลิตสินค้าและบริการ การสร้างบ้านของบริษัท A ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาแก่ลูกค้า ค. มให้แก่ผู้ประกอบการ การสร้างอาคารโรงงานไม่แล้วเสร็จ เพราะเจ้าของต้องการ ง. โภค ขยายต่อเติมอยู่ตลอดเวลา 10. ข้อใดคือมาตรการหลังการซื้อขายในการคุ้มครองผู้บริโภค ชย์ เริโภคประจำจังหวัด ก. การแจ้งปรับราคาล่วงหน้า ข. การกำกับดูแลการเช่าซื้อสินค้า "รและยา กระทรวง ค. การกำหนดเงื่อนไขในการขายสินค้าบางรายการ ตสาหกรรม กระทรวง ง. การฟ้องร้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉