ชีววิทยา
มัธยมปลาย

มีใครทำได้ไหมค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

แl AIS 4G 19:42 75% 45 X แบบฝึกหัด การจำลอ.. แบบฝึกหัดที่ 1 การจำลองดีเอ็นเอ 1. ให้นักเรียนหาดีเอ็นเอสายคู่ ที่เป็นเบสคู่สมกับดีเอ็นเอแม่แบบ พร้อมกับระบุ 5 หรือ 3" ให้ถูกต้อง ตัวอย่าง โจทย์ ดีเอ็นเอแม่แบบ 3" CTA CGT ACG TAC CCA ATT GGT ACT 5" ตอบ ดีเอ็นเอสายคู่ 5" GAT GCA TGC ATG GGT TTA CCA TGA 3" ดีเฮ็นเอแม่แบบ 3 GAT TTC ATG CCA TGA CTA CAA TGG 5" ตอบ ดีเอ็นเอสายคู่ โจทย์1,2 ดีเอ็นเอแม่แบบ 5' CTA ITG CTA AAG CTA CGT TTG ACC TAC TTA3" ตอบ ดีเอ็นเอสายคู่
แl AIS 4G 19:42 75% 45 X แบบฝึกหัด การถอดร... แบบฝึกหัดที่ 2 การถอดรหัส 1. ให้นักเรียนสร้าง m RNA จากดีเอ็นเอแม่แบบ พร้อมกับระบุ 5" หรือ 3 ให้ถูกต้อง ตัวอย่าง โจทย์ ดีเอ็นเอแม่แบบ 3 CTA CGT ACG TAC CCA ATT GGT ACT 5" ตอบ mRNA 5' GAU GCA บGC AUG GGU บUA CCA UGA 3" แท์.1 ดิเอ็นเอแม่แบบ 3" TAC TAC CCG GTC ATA AAT GCT ACT 5" ตอบ mRNAะ โจทย์1.2 ตีเอ็นเอแม่แบบ 5' TAC ITG CTA AAG CTA CGT TTG ACT TAC TTA3" ตอบ mRNAะ
แบบฝึกหัดที่ 3 1. ให้นักเรียนสร้างสายโปรตีน จากmRNA ที่กำหนดให้ พร้อมกับระบุ 5" หรือ 3 ให้ถูกต้อง ตัวอย่าง โจทย์ ๓RNA: 5" AUG GAC CCA CCC AGU UAบ UAG 3" | ! ตอบ สายโปรตีน 5" met Asp Pro Pro Ser Tyr รหัสหยุด 3" ดังนั้นได้กรดอะมิโนทั้งหมด 6 โมเลกุล และ 5 ชนิด ัUAA LG โจทย์1.1 ศ A AAค AUG CGA UCA UGG AUC AAG UAG 3" บ C G ตอบ สายโปรตีนะ นuc/Phe UAC Tห UAA Stog UAG Siop UCA A ดังนั้น ได้กรดอะมิโน .โมเลกุล และ...ชนิต Cuบ CCม CGบ บ CAUา CAC CuC CGC โจทย์1,2 mRNA 5' คบG UCA ACA CCA AGG GCU UCA CCA UAA SCU 3" Pro CCA Leน Awg CAA CGA CuG. CAG/oก ตอบ สายโปรตีน: Aบบ ACน AAC) C ดังนั้น ได้กรตอะมิโน .โมเลกุล และ.ชนิด ACCThe ACA ALA AAA) AGA A ACG) Arg ALG Mot ACC GCม GAUา GGบ GUC GCC - Ala GCA GA CCA ตารางรหัสพันธุกรรม GAG) | 4 | ๆ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉