เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะ🙏🏻🥺

1. กรด H,SO, เข้มข้น 0.12 mo/dm ปริมาตร 250 cm มีเนื้อกรด H,SO, อยู่กีกรัม 2. สารละลายกลูโคส (C,H;2O,) มีความเข้มข้นร้อยละ 36.0 โดยมวล และมีความหนาแน่น 2 g/cm สารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (โมลาริตี) 3 3. จงคำนวณหาเศษส่วนโมลของกรดไฮดดรคลอริก (HCI) เมื่อมี HCL จำนวน 36.5 กรัม และมีน้ำ (H,O) จำนวน 72 กรัม 4. จงหามวลและจำนวนอนุภาคของแก๊สไฮโดรเจนมีปริมาตร 112,000 ml ที่ STP จงหามวลและจำนวนอนุภาคของแอมโมเนีย (NH) จำนวน 51.0 กรัม สาร A มวล 2.40 กรัม ละลายในสารละลายที่มีปริมาตร 200.0 มิลลิลิตร จงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายใน 5 หน่วย moVdm (สาร A มีมวลโมเลกุล 120) A มีมวลเป็นกี่เท่าของ 1 มวลของ C 1 อะตอม 12 6 ธาตุ A 10 อะตอม มีมวลเท่ากับ 120 x 1.66 x 10-24 กรัม ธาตุ 1 มวลของ 1C 1 อะตอม มวลอะตอมของ X เท่ากับเท่าใด 12 7 ธาตุ X 1 อะตอมมีมวลเป็น 270 เท่าของ ของ ธาตุ M ประกอบด้วย 3 ไอโซโทป คือไอโซโทปที่มีมวลอะตอม 19.0, 17.0 และ 15.0 โดยไอโซโทปที่มวลอะตอม 19.0 และ 8 17.0 พบในธรรมชาติร้อยละ 20.0 และ 30.0 ตามลำดับ จงหามวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ M 9 จงคำนวณร้อยละโดยมวลของออกซิเจนในสารประกอบ CaCO, 10 สารประกอบออกไซด์ของโลหะ M ซึ่งประกอบด้วย ธาตุ M 84% โดยมวลสารประกอบนี้มีสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล อย่างไร. (มวลอะตอม M = 63 มวลอะตอมของ O = 16, มวลโมเลกุลของสารประกอบออกไซด์ เท่ากับ 600
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉