เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

การแก้ปัญหาโดยการบูรณาการความรู้ สมาชิกในกลุ่ม 1. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/. 2. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/.ะ 3. นาย/นางสาว เลขที่ ม.6/ สถานการณ์ ปัญหา คำถาม การสืบค้นข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เน้นเคมี คำถามย่อย สมมติฐาน ตัวแปร ตรวจสอบสมมติฐาน เน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรม วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 4*ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 บรรณานุกรม การเกิดปฏิกิริยาของโอโซนกับ CFCS http://www.lesa.biz/earth/global-change/0zone-depletion
ช่วยทีค่าาาา

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ให้กำหนดสถานการณ์เองหรอคะ

Kanyanan

ใช่ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?