เคมี
มหาวิทยาลัย

อ่านชื่อสารอินทรีย์

2. CH3 CH2CH2CH3 C= C CH3 CI
อ่านชื่อสารอินทรีย์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?