คำตอบ

2.เพราะ DNA มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถออกจากนิวเคลียสมายังcytoplasm ได้
3. RNA แตกต่างจาก DNA ดังนี้ RNA มี 1 สาย DNA มี 2 สาย , เบส T ในRNA คือ U (uracil) , DNA มีนำ้ตาล ดีออกซีไรโบส Deoxyribose RNA มีนำ้ตาล Ribose
5. RNA มีลำดับเบสที่เป็นเบสคู่สมกับDNA ในทิศทาง 5' -> 3' โดยที่มี DNA แม่แบบเป็นในทิศ 3' <- 5'
7.ใน cytoplasm -> ribosome
เลื่อนผ่านมาพอดี ขออนุญาตตอบแค่ข้อที่นึกออกนะคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!