คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะมันยากอะ เราต้องส่งตอน10โมงอะ

แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1 ให้นักเรียนหาคำตอบของระบบสมการแต่ละระบบ แล้วนำคำตอบมาลงพิกัดจุด โดยใช้แกนคู่เตียวกัน จากนั้นลากเส้น ตรงเชื่อมแต่ละจุดเพื่อให้ได้รูปที่มีความหมายตามจินตนาการของนักเรียน (6 คะแนน) ชุดโจทย์ระบบสมการ คำตอบของระบบสมการ y = 2 ระบบสมการที่ 1 ( ) X = 4 -3x - 4y = -20 ระบบสมการที่ 2 ( ) y = 2 -X + y = 12 ระบบสมการที่ 3 ( -2x + y = 16 2x + y = 16 ระบบสมการที่ 4 ( X + y = 12 X + y = 12 ระบบสมการที่ 5 ( -X + y = 12 y = ง + 16 | ( ระบบสมการที่ 6 2x + y = 16 ชื่อภาพ
แลขที่ ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีทำและหาคำตอบ 1. กำหนดระบบสมการ 5x + 1 = y - 12 3(2y - 3x) = 45 จงหาค่าของ x + y (2 คะแนน) 2. เมื่อเฝ้าดูนกกระจาบบินจับตอกบัวในสระน้ำแห่งหนึ่ง พบว่า ถ้านกจับตอกบัวดอกละตัว จะเหลือนก 1 ตัว และถ้านกจับ ดอกบัวดอกละ 2 ตัว จะเหลือดอกบัว 1 ดอก ที่ไม่มีนกจับ อยากทราบว่าในสระนี้มีดอกบัวกีดอกและนกกี่ตัว (2 คะแนน)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!