สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

อยากทราบคำตอบ5ข้อนี้ค๊า ช่วยหน่อยนะคะ🙏

ละจะะางมาเบนแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คำถามทบทวน 1. ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สตรีมีบทบาทอย่างไร และส่งผลดีอย่างไร 2. บทบาทของสตรีไทยในด้านการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์แตกต่างกัน อย่างไร (3. สาเหตุที่ทำให้บทบาทของสตรีไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เริ่มเปลี่ยนแปลงไปคืออะไร 4. สตรีมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 5. ชนชั้นใดที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรื่องการศึกษาของสตรีไทย
ประวัติศาสตร์ ม.5 สังคมศึกษา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉