เคมี
มัธยมปลาย

รบกวนหน่อยนะคะ🥺🙏 ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ

Untitled Question * 1 คะแนน มวลร้อยละของธาตุ C ใน CO, มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 13.33 2. 20.00 3. 27.27 4. 33.33 O ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 ตัวเลือก 3 ตัวเลือก 4 Untitled Question * 1 คะแนน มวลร้อยละของธาตุ 0 ใน CuSO4 5 H,0 มีค่าเท่ากับข้อใด (Cu = 63.5 , S = 32) 1. 36,07 2. 45.50 3. 57.72 4. 63.33 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 ตัวเลือก 3 ตัวเลือก 4
13:08 l l 71 จากข้อที่ผ่านมา มวลร้อยละของน้ำมีค่าเท่ากับข้อใด 1. 36.07 2. 45.50 3. 57.72 4. 63.33 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 ตัวเลือก 3 O ตัวเลือก 4 Untitled Question * 1 คะแนน สมมุติ คาร์บอน(C) 3 กรัม สามารถรวมตัวกับออกซิเจน (O) 8 กรัม แล้วเกิดเป็น สารประกอบชนิดหนึ่ง หากต้องการสารประกอบชนิดเดียวกันนี้โดยเตรียมจากคาร์บอน 15 กรัม ต้องใช้ออกซิเจนกี่กรัมจึงจะทำปฏิกริยากันพอดี และสารประกอบที่เกิดจะมีมวล กี่กรัม (ตอบตามลำดับ ) 1. 40 , 55 2. 20 , 35 3. 30 , 45 4. 50 , 65 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก 2 ตัวเลือก 3 O ตัวเลือก 4 9 ox หน้าหลัก
Untitled Question * 1 คะแนน เมื่อเผาลวดแมกนีเซียมในออกซิเจน พบว่าแมกนีเซียม 1.52 กรัม รวมตัวพอดีกับออกซิ เจน 1.00 กรัม ถ้าเผาไหม้ลวดแมกนีเซียม 7.60 กรัม จะได้แมกนีเซียมออกไซด์ ( MgO) ที่กรัม 1. 5 2. 10.60 3. 12.60 4. 14.60 ตัวเลือก 1 O ตัวเลือก 2 O ตัวเลือก 3 O ตัวเลือก 4

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!