สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

พอจะช่วยได้มั้ยคะ🥺🙏🏼💖

ใบงาน เรื่อง แคว้นพะเยา คำชี้แจง : ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ะ ๕ 1. แคว้นพะเยาตั้งขึ้นในช่วงเวลา. 2. แคว้นพะเยาอยู่ในลุ่มแม่น้ำ 3. ศึกษาเรื่องราวของแคว้นพะเยาได้จาก. 4. แคว้นพะเยามีศูนย์กลางอำนาจอยู่ท่ 5. ผู้สร้างเมืองพะเยาคือ 6. แคว้นพะเยามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นกับ.. และ 7. แคว้นพะเยาเคยขยายอำนาจปกครองแบบ.. 8. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแคว้นพะเยาคือ. 9. แคว้นพะเยาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในรัชกาล.. 10. พญางำเมืองกษัตริย์ของแคว้นพะเยา เป็นพระสหายของ.. และ 11. แคว้นพะเยาหมดอำนาจเพราะ 12. ชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะแรก ๆ ของแคว้นพะเยามีลักษณะ คือ 13. แต่เดิมแคว้นพะเยานับถือ. ต่อมาได้รับศาสนา เจากแคว้น 14. ด้วยความที่แคว้นพะเยาเป็นผลจากการขยายตัวของเมืองเงินยางที่ขยายลงมายังที่ราบลุ่มเชียงราย-พะเยา เป็นดินแดน ที่เรียกว่า.. เที่มีประชากรเป็นเชื้อสาย 15. เมื่อกษัตริย์องค์แรกตั้งเมืองพะเยา เวียงแห่งแรกมีผังเมืองเป็นรูปน้ำเต้าเรียกว่า
ใบงาน รายวิชา ประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา ส31104 ชื่อ เลขที่ ชั้น ม.4/ คำชี้แจง : ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วสรุปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง อายุทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัตติศาสตร์ที่สำคัญ บริเวณที่พบ/อาณาเขต แคว้นโยนกเชียงแสน ความเจริญรุ่งเรือง ความเสื่อมของอาณาจักร อายุทางประวัติศาสตร์ หิรัญนครเงินยาง หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัตติศาสตร์ที่สำคัญ บริเวณที่พบ/อาณาเขต ความเจริญรุ่งเรือง ความเสื่อมของอาณาจักร

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!