ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

PDF แบบฝึกหัดพันธุศาสตร์ 2.1.pdf แบบฝึกหัดพันธุศาสตร์ 2.1 1. จงเติมจีโนไทป์ สภาพของจีโนไทป์ แบบของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ และโอกาสของการเกิดเซลล์สืบพันธุ์แต่ละ แบบ ลงในตารางให้สมบูรณ์ จีโนไทป์ สภาพของจีโนไทป์ แบบของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ และโอกาสของการเกิด ww เฮเทอโรไซกัส w (1/2) และ w (1/2) Tt aa a (1) 2. ถั่วลันเตาลักษณะเมล็ดสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นต่อลักษณะเมล็ดสีเขียว ในการผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันของ ต้นที่มีลักษณะเมล็ดสีเหลืองที่เป็นเฮเทอโรไซกัส จงหาร้อยละของรุ่น F1 ที่มีลักษณะเมล็ดสีเขียว 3. ในแมลงหวี่ กำหนดให้ L แทนแอลลีลควบคุมลักษณะปีกยาว และ 1 แทนแอลลีนควบคุมลักษณะปีกสั้น เมื่อ ผสมพันธ์แมลงหวี่ปีกยาวและปีกสั้นจะได้ลูกที่มีปีกยาวและลูกที่มีปีกสั้น ในอัตราส่วน 1 : 1 จงหาจีโนไทป์ของพ่อ แม่และลูก 4. ถ้า B แทนแอลลีลที่ควบคุมลักษณะลำต้นมีขนในพืชชนิดหนึ่ง และ b แทนแอลลีลที่ควบคุมลักษณะลำต้นไม่มี ขน ในการผสมพันธุ์ต้นที่มีลำต้นมีขนคู่หนึ่ง ปรากฏว่ารุ่นลูกจำนวน 123 ต้น มีลำต้นมีขนจำนวน 90 ต้น และมีลำ ต้นไม่มีขนจำนวน 33 ต้น > 4.1 ข้อมูลนี้บอกอะไรแก่เราบ้าง 4.2 จงเขียนโนไทป์ของพืชในรุ่นพ่อแม่ 4.3 เมื่อนำต้นไม่มีขนในรุ่นลูกผสมพันธุ์กับต้นมีขนในรุ่นพ่อแม่จะได้ลูกมีลักษณะเป็นอย่างไร คิดเป็นอัตราส่วน เท่าใด

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!