เคมี
มัธยมปลาย

เค้านั่งทำเป็นชั่วโมงแร้วค้าบยังทำไม่ได้เลย

22:13 น. 9 - p @%จ l 39 + clearnotebooks.com/t (14) : 2.แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดลิเทียมฟลูออไรต์ 1 โมล เป็นดังนี้ Li้ (a) + F(a) +6 บtg) + "(a) + 379.5 ม 4 - 328 6.) บtg) + F(a) 2520 . Lla) FAa) 5 - 1047 . L(๒) 3F,(a) 1 161 ป AH, เF(s) ก. ในขั้น 2 และขั้น 4 เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใด และมีชื่อว่ายย่างไร ซ. พลังงานแลตทิชของลิเทียมฟลูออไรต์มีค่าเท่าใด? ค.ภารเกิดสารประกอบสิเทียมฟลูออไรต์เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนหรือคายความร้อนหรือคายความร้อน และมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาเป็นเท่าใด 4. การเกิดสารประกอบติเทียมฟลูออไรด์ 1.5 โมล มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเท่าใด 18

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!