ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยได้ข้อไหน ขอความกรุณาด้วยนะคะ

การย่อยที่ลำไส้เล็ก 9 จึังใช้แผ่นภาพการย่อยสารอาหารจากแผนภาพ A, B และ C ในการตอบคำถาม 10 -E HO00 (NH2) HO00 NH2 NH2 (A000 1. จากแผนภาพ A, B และ C น่าจะเป็นสารใด ตามลำดับ สาร และ 2. จากแผนภาพ C น่าจะเป็นสารใดได้บ้าง เพราะเหตุใด 3. จากแผนภาพ A สาร ส่งผลให้ได้โมเลกุลใดบ้าง กี้โมเลกุล 1. การย่อยอาหารในแผนภาพใด จะต้องผ่านเกลือน้ำดีก่อน ถึงจะเข้ากระบวนการย่อยในแผนภาพดังกล่าวได้ สังเกตจากสิ่งใด 5. สามารถพบการย่อยในแผนภาพ A ได้ในส่วนใดของระบบย่อยอาหาร 6. แผนภาพ B หากทำการย่อยไปเรื่อย ๆ จนได้โมเลกุลที่เล็กที่สุด โมเลกุลนั้น น่าจะเป็นสารอะไร 2 MLUHษา แผนภาพ B แผนภาพ A

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!