ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยข้อไหนได้บอกหน่อยนะคะทำไม่ทันค่ะ

อยที่ลำไส้เล็ก 6 การย่อยอาหารของมนุษย์ การย่อยที่กระเพาะอาหาร 1. กระเพาะอาหารของมนุษย์ มีความจุได้มากสุดประมาณเท่าใด 2. เพราะเหตุใด อาหารจึงไม่ไหลย้อนกลับไปยังหลอดอาหาร และไม่ไหลต่อไปยังลำไส้เล็กได้ 3. บริเวณผนังของกระเพาะอาหารด้านใน มีเซลล์ที่สามารถสร้างสารใดได้บ้าง 4. เอนไซม์ใดที่มีหน้าที่ย่อยอาหารบริเวณกระเพาะอาหาร และเอนไซม์ดังกล่าว เปลี่ยนแปลงมาจากเอนไซม์ใด 5. จากข้อที่ 4 เอนไซม์ดังกล่าวย่อยสารอาหารประเภทใด 6. บริเวณกระเพาะอาหารสามารถย่อยอาหารประเภทใดได้บ้าง 7. อาหารที่ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารนั้น สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยหรือไม่ เพราะเหตุใด 8. แผนภาพด้านล่างเป็นการสร้างสาร/เอนไซม์เพื่อย่อยอาหารบริเวณกระเพาะอาหาร จงเติมสาร/เอนไซม์ ในแผนภาพให้ถูกต้อง กำหนดให้ ) = สร้าง = กระตุ้นให้เปลี่ยนแปลง N- = ย่อย -- = ได้ เซลล์ผนังด้านใน Pepsinogen ของกระเพาะอาหาร Hydrochloric acid Polypeptide สายยาว กระตุ้น
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉