ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่าา ทำไม่ทันจริงๆต้องส่งเช้าพรุ่งนี้ค่าา

1. สัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์ มีลักษณะอย่างไร 2. อวัยวะช่วยย่อยในสิ่งมีชีวิต มีความสำคัญต่อระบบย่อยอาหาร อย่างไร 3. จากภาพของสิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้ จงระบุอวัยวะช่วยย่อยให้ถูกต้อง 4. ทางเดินอาหารของสัตว์กินพืช และสัตว์กินเนื้อ มีความแตกต่างกันอย่างไร 5. จากภาพระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิต A และ B ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่เดียวกัน ภาพใด น่าจะเป็นทางเดินอาหารของสัตว์กินพืช และภาพใดน่าจะเป็นทางเดินหาหารของสัตว์กินเนื้อ นักเรียนสังเกต จากสิ่งใด ลำไส้ ปาก ลำไส้ กระเพาะอาหาร ทวารหนัก ปาก กระเพาะอาหาร สิ่งมีชีวิต A ทวารหนัก สิ่งมีชีวิต B
ชีวะ ชีววิทยา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!