เคมี
มัธยมปลาย

ใครช่วยได้บ้างคะ🥺

คลการทดลอง Fe (aq) + SCN Caq)e [Fe(SCN)]เ2) ซึ่งหทง ไม่มีสี่ หลาท สารละลยที่เริม กี่ยมสาละลาย สสัม 1 2 |a.1 ๆ ECNO.), 3 0.1 ๆ KSCN สิ่ทองอดนก 4 0.1 ฯ NH,OH ชานที่ 2 ผลา0อุกณหภูมิr่อระบบสัมดุล [Co(H,0),3 ca) * 4C (e) - [Co Cl.] cag) &H,0(1) สีน้ำเงิน ที่ของสารละกาย รoดที่ จุณหภูมิน้ำ (t) สม่วย สมดุล กิลบัติกิริชาโปรางหน้า เ5 % ทีน้กเงิน 1 ซ.3 % เกิดปฏิกิริยายัอนกสับ 3 "อนที่ 3 องฯังโอออนร่วมr่งสภาวะสมดุล Pb (34) + 2cl (ag) รaอกที่ สารจวายที่บริม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดปิกิชายัวนกลับ 2 14 6(CHACoo) สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง คำถามท้ายการทดลอง 1. ในสภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร มีผลต่อสมดุลเคมีอย่างไร อธิบายตาม หลักของเลอชาเตอริเยร์ 2. จากการทดลองปฏิกิริยาต่อไปนี้ เป็นปฏิกิริยาชนิดดูดหรือคายความร้อน เพราะเหตุใด เมื่อให้อุณหภูมิของระบบต่ำลงโดยแช่น้ำแข็งแก๊สผสมจะมีสีน้ำตาลแดงจางลง และเมื่อให้อุณหภูมิของระบบ สูงขึ้นโดยแช่ในน้ำร้อน แก๊็สผสมจะมีสีน้ำตาลแดงเข้มขึ้น 2 NO (g) * N.0,(9) (สีน้ำตาลแดง) (ไม่มีสี)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!