คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

มีใครพออธิบายให้ละเอียดให้หน่อยได้มั๊ยคับ จะมีอันนึงเป็นคำถาม ส่วนอีกอันนึงเป็นคำตอบที่แสดงวิธีทำแล้ว แต่คือเรายังไม่เข้าใจเลย

ข้อสอบระดับ 1: ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จำนวน 16 ข้อ 1. มดตัวหนึ่งอยู่ที่มุม A ของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า ABCDEF โดยมดเดินไปตามเส้นรอบรูปของรูป หกเหลี่ยม เดินครั้งแรกไปถึงจุด B หลังจากนั้นเดินไประยะทางเป็น 2 เท่าของครั้งก่อนหน้าเสมอ จงหาระยะทางทั้งหมด หลังจากเคลื่อนที่ 2029 ครั้ง เท่ากับกี่หน่วย และจะหยุดที่จุดใด A B F C E D 1) 22029 1 หน่วย และหยุดที่จุด B 3) 2029 + 1 หน่วย และหยุดที่จุด B 2) 23029 - 1 หน่วย และหยุดที่จุด C 4) 23029 + 1 หน่วย และหยุดที่จุด C 2. กำหนดให้ 4, b, c, d เป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้ 1 b 512 125 d แล้วจงหาค่าของ d 3 เท่ากับเท่าใด (a + b+c)
เฉลยข้อสอบระดับ 1 : ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จำนวน 16 ข้อ 1. ตอบข้อ 1) A > B F E D วิธีทำ ให้ S, เป็นระยะทางรวมของการเดิน n ครั้ง S, = 1 S, = 1 + 2 S, = 1 + 2+ 22 S, = 1 + 2 + 22 + 2 S2029 1 +2+ 22 + 2 +. + 22028 (1) x 2; 2S2029 2 + 2 + 2 + + 22029 (2)- (1); S2029 = 22029 - 1 พิจารณาเศษจากการหาร 23029- 1 ด้วย 6 พิจารณาการหาร 2* - 1 ด้วย 6 โดยที่ k เป็นจำนวนเต็มบวก k = 1: 2 - 1 = 1 หารด้วย 6 เหลือเศษ 1 k = 2; 22 - 1 = 3 หารด้วย 6 เหลือเศษ 3 k = 3; 2 - 1 = 7 หารด้วย 6 เหลือเศษ 1 k = 4: 24 - 1 = 15 หารด้วย 6 เหลือเศษ 3 พบว่า k = คู่ หารด้วย 6 เหลือเศษ 3 k = คี หารด้วย 6 เหลือเศษ 1 . 20029 - 1 หารด้วย 6 เหลือเศษ 1 -. มดเริ่มต้นเดินที่จุด A .. มดเดินทางไป 2029 - 1 หน่วย และหยุด ณ จุด B

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!