สุขศึกษา
มัธยมปลาย

วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศของสังคมไทยในอดีตว่าจะส่งผลดีอย่างไรกับผู้ปฏิบัติ

คำตอบ

1 ไม่มีปัญหาเรื่องท้องก่อนวัยอันควร
2 ไม่มีการสำส่อนทางเพศ
3 ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉