มัธยมปลาย
tnppinnnnn

tnppinnnnn

เพศ
หญิง
จังหวัด
ลพบุรี
𝑀.5 𝙥𝙞𝙗𝙪𝙡𝙬𝙞𝙩𝙝𝙖𝙮𝙖𝙡𝙖𝙞 𝙡𝙤𝙥𝙗𝙪𝙧𝙞
𝙂𝙞𝙛𝙩𝙚𝙙-𝙚𝙣𝙜𝙡𝙞𝙨𝙝 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙚/𝙟𝙖𝙥𝙖𝙣𝙚𝙨𝙚 𝙢𝙞𝙣𝙤𝙧
𝙂𝙋𝘼 3.5 𝙐𝙋🍑🍑

โน้ต

จำนวนโน๊ต
11
จำนวนไลค์
531

Q&A

จำนวนคำตอบ
8
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

ระบบภูมิคุ้มกัน ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ระบบภูมิคุ้มกัน

tnppinnnnn
64
0
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การรักษาดุลยภาพ...

tnppinnnnn
71
1
พุทธศาสนา ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

พุทธศาสนา ม.5

tnppinnnnn
32
0
ยุโรปสมัยกลาง ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

ยุโรปสมัยกลาง

tnppinnnnn
60
0
Phrasal verbs💙 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

Phrasal verbs💙

tnppinnnnn
26
0