ภาษาไทย
มัธยมต้น

ปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
ช่วยตอบหน่อยนะคะ(รูปคำศัพท์ลงได้แค่เท่านี้ค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ🙏)

ปริศนาอักษรไขว้ เรื่อง นิราศภูเขาทอง แนวตั่ง ผู้เป็นใหญ่ แนวนอน (๑) บัว 2. ทางน้ำ (๒) บัว ๓. ตกต่ำ (๓) ท้องฟ้า ๔. กระดูก (๔) ความใคร่ ๕. ติด (๕) มือ 5. รอยที่ถอนผมออกแล้ว (๖) เรื่องราวที่พรรณนาถึงการจากที่อยู่ (๗) ทั่วไป ทั้งหมด ทั้งสิ้น ๗. ความดับ นิพพาน ๔. แมน้า (๔) แผ่นดิน ๔. พิธีทอดผ้าถวายพระภิกษุช่วงออกพรรษา (๔) แผ่นดิน โลก (๑๐) ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่กับโบสถ์ (๑๑) ท้องฟ้า น้ำ แม่น้ำ ๑๑. กลิ่นหอม ๑๒. การจากไป การพลัดพราก ความห่างเหิน (๑๒) ๑๓. อบด้วยเครื่องหอม (๑๓) ดู มองดู การเห็น (๑๔) นางงามผู้เป็นที่รัก (๑๕) กระดูกของพระพุทธเจ้า ๑๔. ผู้มีกำลัง ๑๐ ประการ เป็นพระนามพระพุทธเจ้า ๑๔. ไป ๑๖. การประพฤติตามลัทธิศาสนา (พยางค์เดียวขึ้นด้วย พ) ๑๗. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็ง ลำต้นมีหนาม (๑๖) หัวเราะ รื่นเริง (๑๗) สาม ๑๖) (๑๘) ภาชนะใช้ตวงข้าวสมัยโบราณ ๑๘. แผ่นดิน มีอัตราเท่ากับ ๑ ถัง หรือ ๒๐ ลิตร ๑๔. สุขสบาย (๑๙) มาตราวัด ยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง ๒๐. การอยู่ร่วมกัน ๒๑. วงล้อ ส่วนรอบของล้อ (คำพยางค์เดียว) (๒๐) ความดับ (๒๑) ความสุขใจ ความเบิกบาน (๒๒) เทศกาลทำบุญสิ้นเดือนสิบ (๒๓) สายน้ำ ๒๒. การประนมมือ การไหว้ ๒๓. ผลบุญ (๒๔) ดอกไม้ ๒๔. ลม ๒๕ ผู้อยู่ใต้บังคับ ศัพท์เรียกมหาดเล็ก ๒๖. ความยินดีด้วย
(๒) (๓) (๔) (๕) ส กล (๗) (๔) (๔) (๔) (๑๐) ร (๑๑) ๑๕ โ๑๒) * น า (๑๓) ๑๗ (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) ๒๐ (๑๘) ๑๙) ๒๕ น ฟ พ (๒๐) า น (๒๑) (๒๓) (๒๔) - |3 8 ปี
ความหายนะ วิบัติ ศีลขันธ์ หมวดศีล สิ่งก่อสร้างสำหรับบรรจุของควรบูชา มีกระดูกของบุคคลที่นับถือ สถูป เป็นต้น ในความว่า "ทั้งรักแซงแชมสวาทประหลาดเหลือ" เป็นชื่อต้นไม้ ชนิดหนึ่ง ปัจจุบันใช้ว่า สวาด กวีใช้ สวาท เพ่อ สวาท เพื่อเล่นคำให้หมายถึง ความรัก ภาชนะสำหรับตวงข้าว ชื่อมาตราตวง ๒๕ ทะนาน มีอัตรา เท่ากับ ๒๐ ลิตร ต่างจากถัง ซึ่งเป็นชื่อมาตราตวงที่เท่ากับ ๒๐ ทะนาน ชื่อไม้น้ำชนิดหนึ่ง ใบบาง สีเขียวอมน้ำตาล กินได้ สัด สันตะวา บำเพ็ญพรต ในที่นี้หมายถึง บวชเป็นพระ สายน้ำ โดยทั่วไปใช้ว่า สายชล ชื่อไม้ชนิดหนึ่ง กินได้ บัวสายดิ่งหรือบัวสายทิ้ง ก็เรียก สร้างพรต สาชล สายตึง สำรวล แผลงจากคำว่า สรวล หมายถึง หัวเราะ รื่นเริง สี่หมื่นสองแสน ทั้งแดนไตร ในที่นี้ คือสองแสนสี่หมื่นเป็นความลึกหรือความหนาของแผ่นดิน ตามความเชื่อของคนโบราณ หนูพัด ชื่อบุตรคนหนึ่งของสุนทรภู่ เหียนหัน แปรผัน หมุน ไหว้ ในความว่า "ข้าอตส่าห์มาเคารพอภิวันท์" (อ่านว่า อบ-พิ-วัน) และในความว่า "ได้เสร็จสามรอบคำนับอภิวันท์" (อ่านว่า อับ- อภิวันท์ พิ-วัน) อัประมาณ อปมาน หมายถึง การดูถูก การดูหมิ่น การทำให้อับอาย ในที่นี้ หมายถึง อับอาย ในความหมายว่า "จะต้องม้วนหน้ากลับ อัประมาณ" อานิสงส์ ผลแห่งกุศล
นิราศภูเขาทอง ปริศนา ปริศนาอักษรไขว้ อักษรไขว้

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!