ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคั๊บข้อไหนก็ได้เลยที่ทำได้ ทำไม่ได้เลย😢

ในขณะที่ร่างกายมีน้ำมากและความเข้มข้นของ เลือดลดลง ร่างกายจะมีการตอบสนอง ยกเว้นข้อ ใด ลดการกระตุ้นไฮโพทาลามัส O ปัสสาวะมีปริมาณมากและเจือจาง ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่ง ADH มากขึ้น O ท่อหน่วยไตและท่อรวมลดการดูดกลับน้ำ
สารชนิดใดไม่สามารถถูกกรองที่โกลเมอรูลัสและ ผนังของโบว์แมนแคปซูลเข้าสู่ช่องภายในโบว์ แมนแคปซูลได้ O โปรตีน และ กลูโคส กลูโคส และ กรดอะมิโน O เกล็ดเลือด และ กรดอะมิโน O เซลล์เม็ดเลือดแดง และ โปรตีน
ในกรณีที่ร่างกายมีปริมาณโซเดียมต่ำ ร่างกายจะ ผลิตฮอร์โมน A จากอวัยวะ B ไปกระตุ้นให้ท่อ หน่วยไตและท่อรวมดูดกลับโซเดียมและน้ำเข้าสู่ กระแสเลือด ทำให้ปริมาณโซเดียมในเลือดอยู่ใน ภาวะปกติ ฮอร์โมน A และ อวัยวะ B คืออะไรตาม ลำดับ O แอนติไดยูเรติก และ ต่อมหมวกไต แอนติไดยูเรติก และ ต่อมใต้สมองส่วนหลัง O แอลโดสเตอโรน และ ต่อมหมวกไต O แอลโดสเตอโรน และ ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉