เคมี
มัธยมปลาย

อยากได้ตัวอย่างสัก1ข้อครับ

หนา 1 ใบงาน เรื่อง สูตรเคมีและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ วิชาเคมี ชั้น ม.4 บทที่ 3 พันธะเคมี ชื่อ ชั้น เลขที่ (คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จงเขียนสูตรโมเลกุลตามกฎฏออกเตตและชื่อของสารโคเวเลนต์ที่เกิดระหว่างคู่ชาตุต่อไปนี้ 1) 2) คูธาตุ As CI คูธาตุ Si F จำนวน e ที่ต้องการ จำนวน e ที่ต้องการ เพื่อครบ 8 เพื่อครบ 8 สูตรโมเลกุล สูตรโมเลกุล ชื่ออังกฤษ ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อไทย 3) 4) คูธาตุ Sb Br คูธาตุ CI 0 จำนวน e ที่ต้องการ จำนวน e ที่ต้องการ เพื่อครบ 8 เพื่อครบ 8 สูตรโมเลกุล ชื่ออังกฤษ สูตรโมเลกุล ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อไทย 5): คูธาตุ H S คูธาตุ P H จำนวน e ที่ต้องการ จำนวน e ที่ต้องการ เพื่อครบ 8 เพื่อครบ 8 สูตรโมเลกุล ชื่ออังกฤษ สูตรโมเลกุล ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อไทย 8) คูธาตุ Si O คูธาตุ 0 F จำนวน e ที่ต้องการ จำนวน e ที่ต้องการ เพื่อครบ 8 เพื่อครบ 8 สูตรโมเลกุล สูตรโมเลกุล ชื่ออังกฤษ ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อไทย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!