สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหนูหน่อยค่าา หนูไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย😿 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

5. การลงทุนเพื่อการออมในข้อใดที่ได้รับผลตอบแทนสัมพันธ์กัน 1. การฝากธนาคารพาณิชย์ - กำไร 2. การซื้อพันธบัตรรัฐบาล - เงินต้น 3. การหยอดกระปุกออมสิน - ดอกเบีย 4. การซื้อหุ้นของธุรกิจ - เงินปันผลและกำไร 6. ปัญหาการออมที่พบส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีลักษณะตรงตามข้อใด 1. คนไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ 2. คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำ 4. คนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการออม 3. คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมการออม 7. การกระทำในข้อใดมีความสอดคล้องกับความหมายของการออมมากที่สุด 1. หยอดเงินในกระปุกออมสิน 3. นำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปฝากธนาคาร 4. ฝากเงินกับแม่ทุก ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน 2. ฝากธนาคารเดือนละ 500 บาท
8. เพราะเหตุใดประชากรไทยส่วนใหญ่จึงมีรายได้ต่ำ 1. เพราะคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2. เพราะคนไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาการว่างงาน 3. เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมการออม 4. เพราะคนไทยส่วนใหญ่มีหนี้สิน 2 การผลิตสินค้าและ จำกัดให้เกิดประโยชน์ 9. ข้อดีของการฝากเงินแบบออมทรัพย์กับธนาคารคือสิ่งใด มนุษย์ แต่เนื่องจากควา 1. ได้รับกำไร อยู่อย่างจำกัด ดังนั้น ให้เกิดประโยชน์และคว 2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออม ค่ำ เงินไม่สูญหาย 4. ได้รับเงินปันผลและดอกเบี้ยสูง 3. มีความเสี่ยงต่ำ 10. แหล่งที่มาของเงินลงทุนของบุคคลในข้อใดมีความแตกต่างจากข้ออื่น 1. การควบคุมค่าใช้จ่าย โดยจัดทำงบประมาณครัวเรือน 2. การประหยัด โดยไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น 3. การหารายได้พิเศษ เพื่อนำเงินไปลงทุน 4. การได้รับเงินคืนจากภาษีอากร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!