สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า.

ใบงาน เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ คำชี้แจง เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง 1. ตลาดในความหมายทั่วไป หมายถึง 2. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ปคือ ตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย ซึ่งแต่ละรายจะผลิตและจำหน่าย 3. สินค้าเป็นสัดส่วนที่มากในตลาด 4. ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ มี 2 ประเภท คือ 5. สินค้าประเภทสบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้ง จัดอยู่ในตลาด 6. บริษัทปูนซีเมนต์เป็นกิจการหรือธุรกิจในตลาด 7. ลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คือ 8. กิจการในตลาดผูกขาดเรียกว่า [ 9. สินค้าในตลาดผูกขาด เช่น 10. ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ผัก ผลไม้ เป็นสินค้าในตลาด ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น EELIVEWORKSHEETS Finish!!

คำตอบ

1.)สถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย ในทางเศรษฐศาสตร์
2.)สถาบันทางสังคมที่ผู้คนหลายฝ่ายสามารถค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ โดยไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นสถานที่ทางกายภาพที่ใดที่หนึ่ง
3.)ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย
4.) 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์
5.)ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
6.)ธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยราย
7.)มีจำนวนผู้ซือ-ผู้ขายในตลาดมีจำนวนมากกว่าสินค้าในตลาด
8.)มีผู้ขายรายเดียว 
9.)การเดินรถประจำทาง โรงงาน น้ำประปา โทรศัพท์
10.)ตลาดกึ่งแข่งขัน
ขอบโทษที่มาช้าน้าา💞

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!