ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

สอบถามวิชาภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ ช่วยเรียงคำใหม่หน่อยได้มั้นคะ

Jioep oePEe (Co BE - BHERE IS GHIERE ABE - HAVE Got -HAS Gos) wy หAwe is Ars.Evil.I qd seve A9k Ad chหaed the rder fthe word$ iนthe seuteuces below.Ihet you CAหit ขutthem iหthe correctorder! 17. Sue-got-Ann-books-have-and-story 38. here-are-cows-there-how many? | 19.concert-are-at-they-a-now-rock | 20.wedding-got-Pamela-a-for-dress-has-the 1. bus -the- Mr. Thompson-at-is -stop 21.cheese-on-how much-the-there-plate-is? 2. uncle-car -got-blue-Peter's-4-has 22.lawyer-London-is-Joseph-a-in 3. any-are-oranges-basket-there-the-not-in 23.house-got-4-our -have-neighbours-big - 4. Julia-not-teachers-Sarah-and-are 24.the-are-people-garden-some-there-in : 5. got-have-we-money-any-not-us - with 25.are-different-we-countries-from-not " 6. in-there-pencilcase-are-the-any-pencils? 26.Maths-the-got-students-problems- have 7. is-daughter-Mrs.Harrod's-Talia-and- Mr. 27.window-is-sofa-a-the-in front of -there | 8. her-got-dolls-has -she-a lot of -room-in | 28.office-is-his-now-father-in-your? 19. at-party-is-big-weekend-there-a-the T 29.9ot-any-Thomas-not-today-homework-has T 10.brown-shoes-and-David's-grey-are 30.many-are-walnuts-there-left-not 11.any-you-got-coloured-have-pencils? 31.the-like-today-is-what-weather? 12.fridge-not-butter-there-the-is-any-in 32.have-phone-I-new-got-mobile-not-a " 13.is-museum-where-city-the? " 33.not-jar-any-there-honey-the-in-is : 14.her-what-got-pocket-has - in-she? 34.is-nationality-Marilyn Monroe-what? " 15.is-box-there-that-in-what-red? 35.nice-they-9arden-have-their-got-roses-in 16.father's-what-name -your-is? 36.any-near-there-cafes-are-here?
word order

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!