ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🥺

ใบงาน5.1 เรื่องไบโอม ตอนที่ 1 กิจกรรม 5.1 ระบุชนิดของไบโอมบนบก ที่ ข้อมูลสถานที่ 1 |- มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูและใน ระหว่างกลางวันและกลางคืน มีปริมาณน้ำฝนต่ำ - พืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนน้อย ขึ้น กระจัดกระจาย และมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการ ชนิดไบโอม ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต สูญเสียน้ำ - อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี ฤดูแล้งยาวนาน |- พีชกลุ่มเด่นคือ หญ้า และมีต้นไม้ขึ้นกระจัด กระจายแทรกอยู่ 2 3 | - อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิและความขื้นไม่เปลี่ยนแปลงมากตลอดปี - มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง - พืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สามารถแบ่งชั้นตาม ระดับความสูงของพืชได้หลายชั้น 4 - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 องศา- เซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส - พืชกลุ่มเด่นคือ หญ้า 5 | - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 0 องศา- เซลเซียส ในฤดูร้อนอากาศร้อนและชื้นโดย อุณหภูมิอาจสูงถึง 35 องศาเซลเซียส |- มีพืชพรรณที่มีใบกว้าง |- สามารถแบ่งเป็น 4 ฤดูได้ชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ - มีอากาศหนาวเย็น มีฤดูหนาวยาวนา อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส |- มีพืชพรรณที่ใบมีลักษณะคล้ายเข็ม พืชส่วน ใหญ่ไม่ผลัดใบ 7 - มีช่วงฤดูหนาวยาวนาน มีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ 6 น ประมาณ 2 เดือน - ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ - น้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งอยู่ตลอดเวลา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉