สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ🙏🙏

สมัยจักรวรรดิ ระหว่างปี 133-30 B.C. เป็นช่วงที่เกิดการแย่งชิงอำนาจระหว่าง.. เกับ.. ปี 31B.C. > ออคตาเวียนบุตรบุญธรรมของจูเลียส ชีซาร์ อดีตแม่ทัพผู้กุมอำนาจสูงสุดของโรม ได้กำจัดคู่แข่งทางการเมืองและได้กลาย เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในโรม ทำให้สภาโรมันได้ยกให้เป็นจักรพรรดิองค์แรคของจักรวรรดิโรมัน นามว่า.. โรมันเจริญสูงสุด มีดินแดนกว้างใหญ่ครอบครองพื้นที่บริเวณทะเล ทั้งหมด ปี 69-180 C.E. > เป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ เรียกว่า... .ปกครองโดย 5 จักรพรรดิที่ดี ซึ่งมีอิทธิพลต่อหลายภาษาของยุโรปในสมัยต่อมา เทรงยอมรับศาสนา. .เป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิ .) เป็นเมืองหลวงทางตะวันออก พลเมืองโรมันพูดภาษาเดียวกัน คือ... ปี 312C.E. >> จักรพรรดิ... มีการสร้างครุงคอนสแตนตีโนเปิล (ปัจจุบันคือเมือง.. . ต่อมาถูกเรียกว่า จักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิ. ปี 476 C.E. >> กรุงโรมถูกพวกชนเผ่า... ปี 1453C.E.> กรุงคอนสแตนตินโนเปิลถูกพวก... เข้ายึดครอง ถือเป็นการสั้นสุดของจักรวรรด์โรมันตะวันตกและสมัยโบราณ เข้ายึดครอง แล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ. . กรุงโรม อิตาลี่ กรุงคอนสแตนติโนเปิล, ตุรกี
เหตุการณ์สำคัญของอารยธรรมโรมัน สมัยจักรวรรดิโรมัน สปาร์ตาดัสก่อจลาจล ศาสนาคริสต์กลายเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิ อันนิบาลรุกราน (สงครามพิวนิก) แยกจักรวรรดิเป็นโรมันตะวันตกและโรมันตะวันออก สมัยสาธารณรัฐโรมัน สร้างโคลอสเซียม พวกวิชิกอธเข้ายึดครองกรุงโรม ก่อตั้งกรุงโรม จูเลียสซีชาร์โดนลอฆ่า พวกเติร์กเข้ายึดครองกรุงดอนสแตนติโนเบิล สงครามพิวนิก ออกัสตัส ซีซาร์ จูเลียส ซีซาร์โดนลอบฆ่า คำชี้แจงให้นักเรียนเรียงสำดับเหตุการณ์ที่เกิดก่อน-หลัง 753 B.C. >>.. 509 B.C. >>.. 218B.C. >>... สะพานส่งนา จักรพรรดิจัสติเนียน 73 B.C. >>.. 44 B.C. >>. 27 B.C. >>. 80 C.E. >>.. 380 C.E. >>.. 395 C.E. >>. 476 C.E. >>. สปาร์ตาคัส ฮันนิบาล 1453 C.E. >>.
Book of Dead-บันทึกของผู้วายชนม์ แนวนอน 1. ตัวอักษรอียิปต์โบราณ 9 2. สุสานขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บพระศพของฟาโรห์ 3. การรักษาสภาพศพเพื่อรอการกลับคืนร่างของวิญญาณผู้ตาย 4. จารึกหินสีดำเขียนด้วยอักษรไฮโรกลิฟิก เดโมติก และคอบติก 5. รูปแกะสลักหินขนาดใหญ่มีลำตัวเป็นสิ่งโตและหัวเป็นมนุษย์ แนวตั้ง 3 2 6 10 6. ผู้ปกครองสูงสุดของอียิปต์ 7. เมืองอันเป็นที่ตั้งของมหาพีระมิด ตั้งอยู่ใกล้กรุงไคโร 8. กระดาษที่ถูกผลิตและคิดค้นโดยชาวอียิปต์โบราณ 9. คู่มือปฏิบัติตนหลังจากเสียชีวิต และเป็นวรรณกรรมสำคัญ 10. สุริยเทพที่ถือว่าเป็นเทพสูงสุดของเทพอียิปต์ 5

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉