เคมี
มัธยมปลาย

(ความดันย่อยของดอลตัน)
จงคำนวณความดันย่อยของแก๊สผสมในหน่อยtorrของแก๊สออกซิเจน128gแก๊สไนโตรเจน56gที่มีความดัน750torr

น แขบมึกหัด เรื่องความดินขoeso งดeลต้น 0 จง คำนวณความดันยอg/o งแกส ผสมในหน่วยtorr oง แก้สcoกชเจน เดไนโตร เจน 56 3 ที่ มีความดี น 750torr 128 9 และ 1ส ใน ก น

คำตอบ

#หาจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจน = 128 กรัม x1 mole / 32 กรัม = 4 โมล
# หาจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจน= 56 กรัม x 1 mole / 28 กรัม = 2 โมล
#หาจำนวนโมลรวม = 4 โมล + 2 โมล = 6โมล
#หาสัดส่วนจำนวนโมลของแก๊สไฮโดรเจน
# หาสัดส่วนจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจน
        สัดส่วนจำนวนโมลของ O2 = จำนวนโมลของ O2 / จำนวนโมลทั้งหมด 4÷6= 0.666 #หาความดันย่อยของแก๊สออกซิเจน
  =  สัดส่วนโมลของแก๊สออกซิเจน x (ความดันทั้งหมด) = 0.666 ( 750 torr) = 500 torr #หาสัดส่วนจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจน
        สัดส่วนจำนวนโมลของ N2 =     โมลของ N2 / จำนวนรวม 2÷ 6 = 0.333
 # หาความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน.  . = สัดส่วนโมลของ N2 x (ความดันทั้งหมด) = 0 .333(750 torr)= 250 torr

arunrat

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!