สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบ

แบบวั กิจกรรมที่ 2.11 อธิบายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ คะแนนแต็ม คะแนที่ได้ (ส 5.2 ม.3/1, 2) 10 ตอนที่ 1 ศึกษาแผนที่กลุ่มภาษาในทวีปอเมริกาเหนือ แล้วตอบคำถาม 1. ทวีปอเมริกาเหนือมีภาษาหลักอะไรบ้าง ภาษาอินเดียน 2. เพราะเหตุใดประชากรในแต่ละประเทศ จึงใช้ภาษาที่เหมือนและแตกต่างกัน ภาษาอินเดียน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ 3. ปัจจุบันภาษาใดที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุด และภาษาใดที่มีการใช้น้อยลง เพราะเหตุใด กลุ่มภาษา ภาษา เยอรมนิก ภาษาสี่เปน ฝรั่งเศส ภาษาสเปน โรมานซ์ ภาษาอังกฤษ 22ษามาใน อเมริกันอินเดียน ภาษาสเปน เอสกิโม-อินุอิต ที่มา : DK Concise World Atlas. (2016, p.5) ตอนที่ 2 ตอบคำถามเกี่ยวกับการนับถือศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ 1. เพราะเหตุใดทวีปอเมริกาเหนือจึงนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุด 2. เพราะเหตุใดผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดในทวีปอเมริกาเหนือจึงมีสัดส่วนสูง และมีแนวโน้มสูงมากขึ้น 23
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!