PromotionBanner

คำตอบ

ข้อที่5 ตอบ ปัจจุบันนี้สังคมอเมริกันได้เปิดรับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกามากขึ้น และได้มีการเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

ข้อที่4 ตอบ เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา ในอดีตมีเหตุการณ์การล่าอาณานิคมและธุรกิจการค้าทาส ทำให้ผู้คนเหล่านี้ถูกพาเข้ามาอยู่ในสหรัฐเป็นจำนวนมากและมีปัญหาการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรง แต่ในปัจจุบันนี้ทุกคนได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น วัฒนธรรมของคนดำนั้นได้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั่วโลก

แสดงความคิดเห็น

ข้อที่3 ตอบ เป็นชาวพื้นเมืองอเมริกัน ซึ่งในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์กับสหรัฐอเมริกา มีฐานะเป็นรัฐที่เป็นอิสระจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา สังคมและวัฒนธรรมยังคงมีความรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชนอเมริกันที่มีเชื้อสายอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 2 ตอบ เพราะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีที่ลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริกา หลังจากการรุกรานของโซเวียต และการล้างชาติโดยนาซี โดยประชากรส่วนมากจะเป็นชาวยิว

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!